Кандиоло, 02.12.2021
MEC-DIESEL S.P.A. обяви официално, че на 03.11.2021 г. е било
регистрирано ново дружество EV-IT S.r.l
EV-IT S.r.l, със седалище Via Sestriere 3, 10060 Кандиоло (TO) Италия, ще
търгува с аксесоари за електрически превозни средства като кабели за
зареждане, стенни и преносими зарядни станции.
В този исторически момент на преход към електрическа мобилност, EV-IT
S.r.l е нов и важен проект на Мек-Дизел Груп. Целта е още по-голяма
отзивчивост към търсенето в сегмента от пазара, опитващ да бъде по-зелен и
устойчив.
Тласъкът в развитието на интелигентната мобилност дойде през 2020 г.,
годината на Ковид-19 пандемията, когато броят на регистрациите на
електрически и хибридни превозни средства в Италия нарасна успоредно със
световните продажби; друг принос дадоха директивите на ЕС за драстично
намаляване на емисиите на въглероден диоксид до 2030 г. и за въглеродна
неутралност към 2050 г.
Вземайки предвид сегашните и бъдещи климатични условия, Групата
прилага иновативна стратегия да бъде в по-голяма степен проактивна към
изискванията на пазара.
Бихме искали да приветстваме в Мек-Дизел Груп Винченцо Аркомано,
който ще ръководи тази компания като главен изпълнителен директор. Ние
вярваме, че Винченцо ще се справи с това ново предизвикателство
благодарение на неговия опит, знания и умения и неговата страст към е-
мобилност.

MEC-DIESEL S.P.A.