77257-2397 TUTELA TOP 5 FF

Описание

ПРИЛОЖЕНИЕ

TUTELA TOP 5 FF е спирачна течност, базирана на гликолни етери и борни естери за специални приложения и тежки режими на работа.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE J1703, SAE J1704, ISO 4925 Class 4, FMVSS 116 – DOT4, CUNA NC 956-01

ОПИСАНИЕ НА ТЕСТА

 

ОПИСАНИЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА

 

МЕТОД

МЕРНА ЕДИНИЦА ТИПИЧНА СТОЙНОСТ
ВЪНШЕН ВИД CLEAR
ЦВЯТ YELLOW / AMBER
ПЛЪТНОСТ ПРИ 15°C ASTM D 4052 g/cm³ 1,074
ВИСКОЗИТЕТ ПРИ 100°C ASTM D 445 cSt 2,6
ВИСКОЗИТЕТ ПРИ -40°C ASTM D 445 cSt 1230
WATER CONTENT ASTM D 1364 % <0,2
ТЕМПЕРАТУРА НА КИПЕНЕ ISO 4925 °C 285
ТЕМПЕРАТУРА НА КИПЕНЕ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ВЛАГА ISO 4925 °C 201
RUBBER COMPATIBILITY PASS

Всички технически данни са дадени само за сведение.